Aktualności

Kończymy realizację projektu "Przygotuj się na zmiany!"

2012-02-13

Informujemy, że dużymi krokami zbliżamy się do końca realizacji projektu "Przygotuj się na zmiany!". W ostatnich dniach lutego zakończy szkolenie grupa w Tyszowcach "Pracownik kancelaryjno-archiwalny" oraz grupa w Biłgoraju.
Tym samym 29 lutego zakończymy nasz projekt "Przygotuj się na zmiany!".

Zamiany w regulaminie projektu

2012-01-10

Zmianie uległ zapis w § 6 pkt. 8 Regulaminu dotyczący uzyskania świadczeń opiekuńczych dla dziecka lub osoby zależnej w ramach projektu.

Nowe grupy szkoleniowe

2011-11-08

Dzięki dużemu zainteresowaniu szkoleniami w ramach projektu „Przygotuj się na zmiany” z końcem października ruszyły trzy nowe grupy szkoleniowe w:
- Ulhówku - „Asystent/tka osoby niepełnosprawnej”,
- Stężycy - „Specjalista/tka ds. kadrowo - płacowych”,
- Janowie Lubelskim - „Specjalista/tka ds. podatków”.
W ostatnim tygodniu listopada zajęcia rozpocznie także grupa w Lublinie - „Pracownik kancelaryjno-archiwalny”.
Popularność szkoleń w ramach projektu „Przygotuj się na zmiany” z każdym dniem wzrasta na terenie całego województwa. Jednocześnie zachęcamy wszystkich rolników oraz ich domowników do składania kart zgłoszeniowych.

Nowa grupa szkoleniowa

2011-08-31

W dniu 29.08.2011 ruszyliśmy z kolejną grupą szkoleniową "Specjalista ds. kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych" w Lublinie. W sierpniu ostatnie usługi w projekcie zakończyli uczestnicy dwóch grup szkoleniowych: "Asystent osoby niepełnosprawnej" w Sadurkach oraz "Pracownik kancelaryjno-archiwalny" w Lubyczy Królewskiej.

2011-07-11

W dniu 06.07.2011 r. ostatnie usługi w projekcie zakończyli uczestnicy szkolenia „Specjalista/stka ds. podatków”. W trakcie realizacji są 2 grupy szkoleniowe „Asystent osoby niepełnosprawnej” w Sadurkach oraz „Pracownik kancelaryjno-archiwalny” w Lubyczy Królewskiej.
Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie „Pracownik kancelaryjno-archiwalny”. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w zakładce Rekrutacja

2011-05-17

Zaproszenie do złożenia ofert dotyczących świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu zajęć w kursie "Pracownik kancelaryjno-archiwalny"

2011-05-13

Zaproszenie do złożenia ofert dotyczących świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu zajęć w kursie "Asystent osoby niepełnosprawnej"

Dokumenty zgłoszeniowe

2011-03-02

Zapraszamy do pobierania dokumentów zgłoszeniowych, które znajdują się w dziale Rekrutacja.

Przygotuj się na zmiany

2011-03-01

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu "Przygotuj się na zmiany" który skierowany jest do rolników.


Przygotuj się na zmiany - główna

Projekt "Przygotuj się na zmiany" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin. Biuro projektu "Przygotuj się na zmiany" mieści się w Lublinie, ul. Fiołkowa 7.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
Okres realizacji projektu: 01.03.2011 - 29.02.2012r.
Zasięg: województwo lubelskie.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 150 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 8.1.2 POKL.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lechaa Consulting Sp. z o. o.